lethitouyen [15907]
09/07/2019 9:51:48 AM

tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất

 

y= 2cos^2 x-2 căn 3 sinx* cosx +1 trên đoạn [0,7pi/12] lần lượt là

A) min+2, max=3                              B) min=0 max=2

C) min=0, max =4                             D) min=0 max=3

(làm chi tiết hộ mình nhé)

Toán Học 1 câu trả lời 3136 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Ngô Tất Tố [62415] 08:20 10-07-2019

C. 

Biến đổi ta có đc kq cc: y= - 2 sin (2x-pi/6) +2

Sử dụng kết quả - 1 <= sin(x) <=1

Ta tìm đc kết quả là min=0, max =4

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.