Jenny le [37825]
20/10/2019 9:49:18 PM

Tìm điều kiện xác định của x

A) x+5/8

b) x-5/5+x^2

c) 4x+5/16x^2+25

d) 8x-23/x^3+x 

e) 27x+1/15x^3+27 

f) 8x-3y/x^2-y^2 

mọi người giúp em với ạ 

em cảm ơn

Toán học 20/10/2019 9:50:09 PM 0 câu trả lời 408 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.