buithuykha [952]
23/10/2018 12:19:37 AM

Tìm cực trị,Cho e hỏi là tại sao mình lại biết được dấu của g’(x) để xét trong bảng biến thiên vậy ạ?

Cho e hỏi là tại sao mình lại biết được dấu của g’(x) để xét trong bảng biến thiên vậy ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 4181 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
myyduyen [19883] 20:00 23-10-2018

Xét dấu hệ số của ẩn có bậc cao nhất ptrình / hàm số

▫Nếu hệ số dương thì g'(x) mang dấu dương, đồng thời ngược lại ☺

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.