XuanPham [174777]
09/12/2023 11:04:01 AM

Tìm cực trị hàm 2 biến

Mong mọi người giúp em câu này được không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ!

Giải tích 0 câu trả lời 372 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.