DLTD [115879] Đã mua 2 khóa học
10/12/2020 11:51:01 AM

Tiệm cận đứng của đồ thị

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=(e^x-1)/x.

Toán Học 10/12/2020 1:08:03 PM 1 câu trả lời 441 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:06 10-12-2020

Do \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{{e}^{x}}-1}{x}=1\] nên đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.