phuchuongtm [41444] Đã mua 2 khóa học
25/02/2019 7:55:19 PM

tích phân hạn chế casio

giúp em câu 23 với ạ

 

Toán Học 25/02/2019 8:17:38 PM 2 câu trả lời 568 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 20:36 25-02-2019

\[1 \leqslant f'(x) \leqslant 4,\forall x \in [2;5] \Rightarrow \int\limits_2^5 {1dx}  \leqslant \int\limits_2^5 {f'(x)dx}  \leqslant \int\limits_2^5 {4dx}  \Leftrightarrow 3 \leqslant f(5) - f(2) \leqslant 12.\]

1
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 19:59 25-02-2019

Em đăng lại ảnh nhé, nghiêng và rất mờ không nhìn thấy gì cả.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.