Trinh Hương Đại [64119] Đã mua 2 khóa học
03/06/2020 10:15:04 AM

tích phân hàm ẩn

Giúp em câu 48

Toán Học 1 câu trả lời 834 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 12:06 03-06-2020

Đã cho f'(x) khủng lại còn gán biến. Chịu khó làm tay bằng cách tìm nguyên hàm vậy em, còn đi câu này không gán biến em từng phần rồi bấm máy nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.