Nguyễn Ngọc Huy Hoàng [60047]
05/04/2019 7:52:34 PM

tich phan ham an :(((

x^2.f^2(x)+(2x-1).f(x)=x.f'(x)-1 voi f(1)=-2 tinh tich han 2 den 1 cua f(x)

Toán Học 1 câu trả lời 575 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Cố Lên [54751] Đã mua 1 khóa học 08:41 09-04-2019

không biết đúng hay sai

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.