Yên Chi [44616]
07/02/2019 6:05:57 PM

Tích phân fx f'x

Toán Học 2 câu trả lời 703 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 15 khóa học 10:09 08-02-2019

Em xem thêm bài giảng và bài tập min-max tích phân ở khoá PRO XMAX nhé

1
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 20:08 09-02-2019

cảm ơn thầy ạ !

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.