Nguyễn Thị Phước Anh [44489]
31/12/2018 12:16:49 AM

Tỉ số thể tích

Mn cho e hỏi sao lại có k-1 trên k-1 + 1/2 v ạ

Toán Học 0 câu trả lời 571 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.