Tạ Bình Thiên [84101]
02/11/2020 9:10:40 PM

thiếu video bài giảng thầy ơi

chương IV bài 1 không có video xác định tâm bán kính mặt cầu thầy ơi

Toán Học 1 câu trả lời 165 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 14:13 13-11-2020

Thầy chưa lên video này nha

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.