DLTD [115879] Đã mua 2 khóa học
10/12/2020 6:02:52 PM

Thi THPT QG 2021 Toán

Điều kiện cần và đủ của số thừ m để phương trình

(sinx) / x = m

có nghiệm duy nhất x thuộc (0;pi/2)

Toán Học 0 câu trả lời 429 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.