DuongNgôANguyên [99435] Đã mua 2 khóa học
13/03/2021 11:00:06 AM

Thể tích vật thể tròn xoay

Cho em xin bài giải tự luận câu 2 ạ 

Toán Học 1 câu trả lời 312 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:02 13-03-2021

Đường thẳng đã cho chính là đường kính của đường tròn đã cho. Nên là bài toán quay đường tròn quanh đường kính của nó thu được khối cầu có bán kính = bán kính đường tròn.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.