Nguyễn Kim Bảo [28176]
25/12/2018 10:14:45 PM

Thể tích ( Nhờ các ac mod hỗ trợ giúp e câu này với ạ )

Toán Học 26/12/2018 4:34:42 PM 1 câu trả lời 309 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 02:59 26-12-2018

Em đọc bài viết này có câu hỏi này kèm lời giải chi tiết nhé

https://www.vted.vn/tin-tuc/ren-luyen-ky-nang-tinh-ti-so-the-tich-khoi-da-dien-thong-qua-cac-bai-toan-dien-hinh-4777.html

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.