thuchien2k2 [47912] Đã mua 3 khóa học
24/02/2020 4:12:33 PM

Thầy/anh chị/bạn có thế giải thích giúp em cách biến đổi các phần được đóng khung không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ

Em không rõ tại sao d(x) được biến đổi thành d(x^2+3) và con số 2/3 là ở đâu ạ

Toán Học 1 câu trả lời 397 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 22:07 24-02-2020

vi phân: 2xdx=d(x^2+3) và nguyên hàm u^(1/2)du=u^(3/2)/(3/2)+C=2u^(3/2)/3+C.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.