Unset [125741]
10/04/2021 9:12:48 AM

Thầy và Mọi người hỗ trợ và giải thích hộ em câu 18 với ạ!

Mọi người giúp em câu 18 với

Toán Học 2 câu trả lời 724 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Ghepminhkhanh.799@gmail.com [123933] 09:39 10-04-2021

3 nha bạn. 1 tiệm cận đứng 2 tiệm cận ngang.

0
Lời giải
Đã ghim
Ghepminhkhanh.799@gmail.com [123933] 09:39 10-04-2021

3 nha bạn. 1 tiệm cận đứng 2 tiệm cận ngang.

0
Lời giải
Đã ghim
Ghepminhkhanh.799@gmail.com [123933] 09:39 10-04-2021

3 nha bạn. 1 tiệm cận đứng 2 tiệm cận ngang.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.