bachlylytam [34474] Đã mua 1 khóa học
26/03/2019 9:34:40 PM

Thầy và mọi người giúp e câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 532 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 15:36 27-03-2019

Gọi $M(x;y;z)$ là điểm thoả mãn \[\overrightarrow {MA}  - 2\overrightarrow {MB}  + 3\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0  \Rightarrow M\left( {\frac{{ - 19}}{2};2; - \frac{1}{2}} \right).\]

Khi đó biển thức \[P = \left| {\overrightarrow {IA}  - 2\overrightarrow {IB}  + 3\overrightarrow {IC} } \right| = \left| {\overrightarrow {IM}  + \overrightarrow {MA}  - 2\overrightarrow {IM}  - 2\overrightarrow {MB}  + 3\overrightarrow {IM}  + 3\overrightarrow {MC} } \right| = \left| {2\overrightarrow {IM} } \right|\]

\[ \Rightarrow {P_{\min }} \Leftrightarrow M{I_{\min }} \Leftrightarrow I = h/c\left( {M/\left( {Oxy} \right)} \right) \Rightarrow I\left( {\frac{{ - 19}}{2};2;0} \right).\]

\[ \Rightarrow d\left( {I,\left( P \right)} \right) = \frac{{\left| { - 38 + 6 + 2} \right|}}{{\sqrt {16 + 9 + 0} }} = 6.\]

Chọn đáp án B.

*Cách tìm nhanh toạ độ xem tại đây: https://www.vted.vn/tin-tuc/cong-thuc-giai-nhanh-hinh-toa-do-oxyz-bien-soan-thay-dang-thanh-nam-2268.html

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.