CỐ LÊN NÀO [2726] Đã mua 1 khóa học
23/05/2019 7:35:38 AM

Thầy và các bạn giúp em/mình câu này với

Toán Học 1 câu trả lời 490 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vương Mỹ Duyên [19037] Đã mua 3 khóa học 19:43 03-06-2019

tính tích phân của F(x) hay chính là x.f'(x) với cận 0 và cận pi/3 thôi. DÙng tích phân từng phần để tính.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.