Nepachup [155990] Đã mua 1 khóa học
04/01/2023 11:40:51 PM

thầy và các bạn giải giúp mình câu 45 với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 104 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quốc Khang [158994] Đã mua 4 khóa học 09:04 05-01-2023

1
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 14:55 05-01-2023

Em học thêm dạng này ở bài GTLN-GTNN của hàm trị tuyệt đối em nhé.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.