Lê Minh Kha [106431]
19/12/2020 4:54:04 PM

Thầy và các anh chị ơi giúp e câu này với đc không ạ, e cảm ơn trc =)))

Cho a, b, c > 0 . Chứng minh rằng (1 + 2a/b)^2 + (1 + 2b/c)^2 + (1 + 2c/a)^2 >= 9(a+b+c)^2/(ab+bc+ca) 

Toán Học 0 câu trả lời 286 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.