vutienmanh2001 [70341]
02/11/2019 3:50:33 AM

Thầy và anh chị giúp e câu hình thể tích này với ak

Cho hình chóp S.ABC là tam giác vuông tại A,AB=a căn 2, AC= a căn 5. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. BIết rằng góc giữa 2 mặt phẳng (SAB) và (ASC) bằng 60 độ. THể tích khối chóp S.ABC

A. căn 210/10     B. căn 30/12      C. 5 căn 10/12       D.5 căn 6/12

Toán Học 2 câu trả lời 6395 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 09:16 09-11-2019

1
Lời giải
Đã ghim
vutienmanh2001 [70341] 03:54 02-11-2019

Cho .....có đáy ABC là tam giác vuông tại A....., AB= a căn 2....

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.