Ngô Tất Tố [62415]
10/07/2019 8:51:51 AM

Thầy ơi giúp em câu pt này.

Cmr với mọi n>=3 pt 7x^2 +y^2=2^n có ít nhất 1 no nguyên dương(x, y) thỏa mãn cả x, y đều lẻ.

(tlgr) 

Toán Học 0 câu trả lời 526 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.