vanthisim1012@gmail.com [52550]
26/08/2019 1:35:45 PM

thầy ơi cho em hỏi sao lại lớn hơn bằng 0 ạ mấy bài trước vẫn là bằng mà

Toán Học 1 câu trả lời 443 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 14:21 26-08-2019

Với hàm số $y=b{{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+5x,$ ta có ${y}'=3b{{x}^{2}}+2ax+5.$

Với hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+5x,$ ta có ${y}'=3a{{x}^{2}}+2bx+5.$

Nếu $\left\{ \begin{gathered} {{\Delta '}_1} = {a^2} - 15b \leqslant 0 \Rightarrow {{y'}_1} \geqslant 0,\forall x \hfill \\ {{\Delta '}_2} = {b^2} - 15a \leqslant 0 \Rightarrow {{y'}_2} \geqslant 0,\forall x \hfill \\ \end{gathered} \right.$ các hàm số đã cho đều đồng biến trên $\mathbb{R}.$

Vì vậy để các hàm số đã chokhôngđồng biến trên khoảng $(-\infty ;+\infty ).$

Do đó $\left\{ \begin{gathered} {{\Delta '}_1} = {a^2} - 15b > 0 \hfill \\ {{\Delta '}_2} = {b^2} - 15a > 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..$

Suy ra ${{b}^{2}}>15a>15\sqrt{15b}\Rightarrow b>15\Rightarrow b\ge 16\Rightarrow {{a}^{2}}>15.16\Rightarrow a\ge 16.$

Vậy $S\ge 2.16+16=48.$ Chọn đáp án A. 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.