mtriet100505 [164259]
25/12/2022 9:40:46 PM

Thầy ơi cho em hỏi câu 50 với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 100 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
mtriet100505 [164259] 06:55 26-12-2022

cái chỗ log là log cơ số (x^2+2y^2+1 ) của (y^2+8x+1)>=1 nha

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.