Kiet22112003 [94057]
25/05/2020 10:35:57 PM

thầy ơi cho em hỏi bài này sao mode 7 chúng ta lại biết để xét fx trong khoảng -5,5 ạ

Toán Học 1 câu trả lời 335 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 23:52 25-05-2020

x thuộc R nên dò trên một đoạn đối xứng qua 0 là được rồi, chẳng hạn [-5;5].

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.