mtriet100505 [164259]
24/12/2022 10:40:35 AM

Thầy oi cho e hỏi câu này vs ạ

Toán Học 24/12/2022 10:41:32 AM 2 câu trả lời 95 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 14:11 24-12-2022
0
Lời giải
Đã ghim
mtriet100505 [164259] 10:42 24-12-2022

đề là 3^(1-y^2)>= a^(2x-log3(a)) nha 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.