Quốc Khang [158994] Đã mua 4 khóa học
22/12/2022 4:05:08 PM

Thầy ơi cho e hỏi câu này vs ạ

Toán Học 1 câu trả lời 105 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 17:08 22-12-2022

Thầy nghĩ là em chưa học và luyện bài tập một cách nghiêm túc đâu. Vận dụng vừa phải cũng hỏi mà vận dụng cao cũng hỏi.

Gọi $\left( P \right)$ là mặt phẳng chứa đường tròn đáy (không chứa tâm $O$ của nửa cầu) của trụ.

Chiều cao của trụ là $h=d\left( O,\left( P \right) \right)$ và bán kính đường tròn đáy của trụ là ${{r}^{2}}={{R}^{2}}-{{d}^{2}}\left( O,\left( P \right) \right)={{R}^{2}}-{{h}^{2}}$

$\Rightarrow {{V}_{T}}=\pi {{r}^{2}}h=g\left( h \right)=\pi h\left( {{R}^{2}}-{{h}^{2}} \right)\le \underset{\left( 0;R \right)}{\mathop{\max }}\,g\left( h \right)=g\left( \dfrac{R}{\sqrt{3}} \right)=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}\pi {{R}^{3}}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.