YDS_FTU [82586]
12/04/2020 4:22:37 PM

Thầy ơi câu này hàm số có 3 điểm cực trị (-1;0;1) và 2 cực trị là -3 và -4 phải ko ạ

Toán Học 1 câu trả lời 138 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 18:06 12-04-2020

Đúng rồi em nhé

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.