Marlboro [10996] Đã mua 4 khóa học
11/04/2020 1:21:02 PM

Thầy giúp em với ạ.

Cho hình vuông ABCDABCD cạnh bằng aa, kẻ tia Bx,DyBx,Dy vuông góc với (ABCD)(ABCD)và nằm về cùng một phía. Trên tia Bx,DyBx,Dy lấy lần lượt các điểm M,NM,N sao cho MB=a,ND=a2MB=a,ND=a2. Thể tích khối tứ diện ACMN bằngACMNACMN bằng

Toán Học 1 câu trả lời 472 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 15:24 11-04-2020
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.