Lê Duong Minh Anh [11021]
21/04/2020 7:20:13 AM

Thầy giúp em câu này với ạ. Cho khối lập phương ABCD. A'B'C'D' có cạnh bằng a

Cho khối lập phương ABCD. A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, A'D' , O là tâm của hình vuông CDD'C ' . Mặt phẳng MNO chia khối lập phương đã cho thành hai phần. Thể tích phần chứa đỉnh A bằng

A. 7/18

B. 1/3

C. 35/144

D. 97/288

Toán Học 21/04/2020 9:31:23 AM 2 câu trả lời 546 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lê Nguyễn Uyên Phương [69988] Đã mua 1 khóa học 10:25 08-08-2020

Cho mình hỏi tìm giao tuyến với mặt phẳng kiểu gì ạ

0
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 14:00 21-04-2020

D bạn

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.