LinhPhuongggg [128998]
18/06/2021 9:18:26 AM

thầy giải thích giúp em chỗ khoanh tròn với! em cảm ơn thầy nhiều ạ

Toán Học 1 câu trả lời 312 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
LinhPhuongggg [128998] 09:21 18-06-2021

à em hiểu r nha

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.