Đậu Đại Học [4031]
10/04/2020 10:33:43 PM

Thầy giải câu này giúp e với ạ

Không có mô tả ảnh.

Toán Học 1 câu trả lời 388 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 00:17 11-04-2020

Em học bài giảng miễn phí này khoá XMAX là tự làm được em nhé

Có ${f}'(1)={f}''(1)={f}'''(1)=0,\forall m;{{f}^{(4)}}(1)=4!({{m}^{2}}-9).$

+ Nếu ${{f}^{(4)}}(1)>0\Leftrightarrow 4!({{m}^{2}}-9)>0$ khi đó hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x=1$ (loại).

+ Nếu ${{f}^{(4)}}(1)<0\Leftrightarrow 4!({{m}^{2}}-9)<0\Leftrightarrow -3<m<3$ khi đó hàm số đạt cực đại tại điểm $x=1$ (thoả mãn).

+ Nếu ${{f}^{(4)}}(1)=0\Leftrightarrow 4!({{m}^{2}}-9)=0\Leftrightarrow m=-3;m=3.$ Thử lại:

  • Với $m=-3\Rightarrow {f}'(x)=7{{(x-1)}^{6}}+18{{(x-1)}^{5}}={{(x-1)}^{5}}\left( 7x+11 \right)$ đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x=1$ (loại).
  • Với $m=3\Rightarrow {f}'(x)=7{{(x-1)}^{6}}-18{{(x-1)}^{5}}={{(x-1)}^{5}}\left( -7x-25 \right)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x=1$ (thoả mãn).

Vậy $-3<m\le 3\Rightarrow m\in \left\{ -2,...,3 \right\}.$ Chọn đáp án D.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.