omg [36795] Đã mua 1 khóa học
09/04/2020 12:16:22 AM

Thầy cô và các anh chị giúp em ạ

Giúp em với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 307 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 00:20 11-04-2020

$\begin{gathered}f(x) = \int\limits_0^x {\left( {1 - {t^2}f'(t)dt} \right)}  \Rightarrow f'(x) = 1 - {x^2}f'(x) \Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{{1 + {x^2}}} > 0,\forall x \hfill \\\Rightarrow f(3) > f(2) > f(1) \Rightarrow 2f(3) > f(2) = f(1) \Rightarrow B. \hfill \\ \end{gathered} $

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.