Linh Nguy?n 795 [98690]
07/10/2020 11:32:07 AM

Thầy cô các bạn giúp em câu này với ạ

CMR số đa giác đều có m cạnh có đỉnh là các đỉnh của đa giác đều n cạnh có thể có là n/m

Toán Học 0 câu trả lời 336 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.