Linh Nguy?n 795 [98690]
07/10/2020 11:04:38 AM

Thầy cô các bạn giúp em câu này với ạ

n là số lẻ, n lớn hơn hoặc bằng 3. CMR trong dãy số nC1, nC2,..., nC[(n-1)/2] có 1 số là số hạng lẻ

Toán Học 0 câu trả lời 330 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.