ĐĐH2021 [86621]
21/05/2020 3:34:35 PM

Thầy cho e hỏi với ạ

Q700909006

Tại sao lại ko lấy trường hợp x^2 - 2x + m -2019 = c vậy ạ? 

Toán Học 1 câu trả lời 313 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 15:45 21-05-2020

Em nên bl ngay bên dưới câu hỏi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.