wang jun kai [82919]
14/04/2020 7:59:51 PM

thầy cho e hỏi tại sao để giới hạn tồn tại thì cái trong ngoặc bằng 0 vậy ạ. Vô cùng nhân 0 ra vô định mà thầy

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Toán Học 0 câu trả lời 496 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.