wang jun kai [82919]
11/04/2020 8:08:43 PM

thầy cho e hỏi khi lập bảng xét dấu thì x thuộc (3;+oo) thì f(x)>0 còn f'(x) thì làm sao để biết âm dương ạ

Toán Học 2 câu trả lời 370 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 10:20 12-04-2020
0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:28 11-04-2020

Em chú ý hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng đó.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.