LTMT [77738]
15/05/2020 7:17:16 PM

Thầy cho e hỏi cách giải câu này với ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 304 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:34 15-05-2020

Không có hàm $f(x)$ nào thỏa mãn giả thiết vì thay $x=-2$ và $x=0$ ta được $f(0)=e^{-2}$ và $f(0)=1$ vô lí.

Nếu em muốn tìm hiểu pp giải dạng toán này xem bài phương pháp đổi biến tính tích phân.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.