nguyenvy9392 [30394]
22/11/2019 7:23:55 PM

Thắc mắc về tiến độ

Em đang bị áp lực bởi thời gian không còn nhiều nhưng em lại không tăng tốc được để kịp hết chương trình vào T12, em cần sự hỗ trợ ạ, em có rất nhiều thắc mắc về phương pháp, tiến độ học tập, và em không biết hiện tại mình đã trễ hay vẫn còn kịp

Toán Học 0 câu trả lời 456 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.