nguyenvy9392 [30394]
22/07/2019 9:01:22 PM

Thắc mắc ạ !!!!!

Trong bài điều kiện của cực trị, tại sao có nhiều bài phải xét đạo hàm cấp n = 0 ( với n lẻ, đôi lúc n = 2 ) nhưng có bài lại không cần xét ạ ?

Toán Học 1 câu trả lời 516 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 16:17 23-07-2019

Thực sự là chưa hiểu câu hỏi của em lắm.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.