mmvted88 [147424]
02/04/2022 7:45:50 AM

Tại sao tích phân từ a đến c fx trong trị tuyệt đối còn từ c đến b lại không ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 56 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
hangvteder591 [151895] Đã mua 1 khóa học 23:53 07-04-2022

Phá trị là dc mà b. Phá trị ra thì phần đồ thị trên ox là fx. Dưới ox thì thêm dấu -

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.