Nguyenlam0526 [173634] Đã mua 4 khóa học
11/10/2023 7:51:37 PM

tại sao min [-1;1]u'(x) khi hàm số đồng biến lại bằng u'(1/3) mà không phải là u'(-1) vậy ạ

Toán Học 0 câu trả lời 366 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.