TranThuHuyen0312 [141754] Đã mua 5 khóa học
20/06/2022 8:49:48 PM

tại sao max lại là f(0) ạ? trong khi f'(-2) cũng lơn hơn 0

    

Toán Học 20/06/2022 9:04:29 PM 1 câu trả lời 591 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 12:46 21-06-2022

Vì f'(x)>0 nên hàm đồng biến trên đoạn [-2;0]. Suy ra max =f(0).

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.