minh_zed [143653]
16/02/2022 10:21:29 PM

tại sao đk lại z khác -2 thế

Toán Học 1 câu trả lời 101 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 23:13 16-02-2022

mẫu phải khác 0 mới tồn tại số phức (z-3)/(z+2) em ơi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.