Hoàng văn chính [63584]
12/09/2019 3:00:10 PM

tại sao cách 2 lại có 6n nhỉ, em tưởng 3n thôi chứ ở chỗ C ấy

Toán Học 0 câu trả lời 450 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.