Ibl1061 [25762]
07/03/2019 2:16:51 PM

Số phứccccccccccc

Cho em xin đáp án câu 3 ạ.

Toán Học 07/03/2019 2:45:57 PM 2 câu trả lời 533 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Ibl1061 [25762] 16:32 07-03-2019

Cảm ơn thầy. 😆

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 16:08 07-03-2019

Của em đây http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-cac-so-phuc-thoa-man-gia-tri-nho-nhat-cua-bang/215f300d-7342-426e-9fc0-b2ef732d5a5c

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.