anh.trn [53245]
21/11/2018 8:44:47 PM

Số phức z thay đổi sao cho I z I=1 thì giá trị bé nhất m và giá trị lớn nhất M của l z-i l là:

Số phức z thay đổi sao cho I z I=1 thì giá trị bé nhất m và giá trị lớn nhất M của l z-i l là: 

A. m = 0, M = 2

B. m = 0, M = căn 2

C. m = 0, M = 1

D. m = 1, M = 2

Toán Học 1 câu trả lời 3568 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 21:05 21-11-2018

Lời giải.

Do $\left| z \right|=1$ nên tập hợp các điểm $M$ biểu diễn số phức $z$ là đường tròn $\left( C \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1$ có tâm $O\left( 0;0 \right),$ bán kính $R=1.$

Khi đó $\left| z-i \right|=MA\le AI+R=2$ và $\left| z-i \right|\ge \left| AI-IM \right|=0$ với $A\left( 0;1 \right).$

Chọn đáp án A.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.