KCN [12025]
24/05/2019 4:56:20 PM

số phức nâng cao

Toán Học 3 câu trả lời 485 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Duc Thinh Le [10940] Đã mua 3 khóa học 10:06 26-05-2019

...

0
Lời giải
Đã ghim
Duc Thinh Le [10940] Đã mua 3 khóa học 10:06 26-05-2019

.

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 17:27 24-05-2019

Em xem đề này nhé

https://www.vted.vn/on-tap/de-065-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-lan-3-hoi-8-truong-thpt-chuyen-dong-bang-song-hong?pid=7e92ba2b-7865-47ee-b94c-7a6cdd0996f4&cid=2032ffdf-fd9a-47e5-bc6c-fe7698771756

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.