KCN [12025]
24/05/2019 4:56:20 PM

số phức nâng cao

Toán Học 3 câu trả lời 290 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 17:27 24-05-2019

Em xem đề này nhé

https://www.vted.vn/on-tap/de-065-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-lan-3-hoi-8-truong-thpt-chuyen-dong-bang-song-hong?pid=7e92ba2b-7865-47ee-b94c-7a6cdd0996f4&cid=2032ffdf-fd9a-47e5-bc6c-fe7698771756

1
Lời giải
Duc Thinh Le [10940] Đã mua 3 khóa học 10:06 26-05-2019

.

0
Lời giải
Duc Thinh Le [10940] Đã mua 3 khóa học 10:06 26-05-2019

...

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.