Phan Thanh Khê [61354]
16/06/2019 10:09:32 PM

số phức min max

 

Em xin phương pháp giải cả 2 bài ạ 

Toán Học 16/06/2019 10:17:56 PM 0 câu trả lời 609 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.